Här finner du information om din boendemiljö och miljön i stort, naturen och rådgivning. Du kan också finna information om vilka tillstånd som behövs vid nybyggnation. Aktuellt Bygga, bo & miljö

6024

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor. Kommunen har Värmlands lägsta

Ang. artikel 1 mars om återvinning. Här är kommunens egna direktiv: Utdrag ur Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun. §29 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till Myndighetsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljön och ge övergödning i sjöar och vattendrag. I Arvika kommun är det Arvika Teknik AB som äger anläggningarna och personal på Teknik i Väst AB som ansvarar för driften av kommunalt vatten och avlopp. Du kan vända dig till kommunens Miljö- och hälsoskydd med frågor om tillstånd och regler med anknytning till miljön eller om du vill anmäla risker i miljön, t ex misstänkta miljöbrott.

Arvika kommun miljö och hälsa

  1. Kultur sveriges radio
  2. Lisa hasselgren
  3. Studera tandläkare i riga
  4. Sjusitsig bil blocket
  5. Mrs pankhurst speech
  6. Ledaregenskaper chef
  7. Fossil väskor sverige
  8. Fredrik bergengren

Miljö och hälsa. Bygg- och miljönämnden är ansvarig myndighet för den lokala tillsynen över miljö- och hälsoskydd. I tillsynen ingår att kontrollera så att miljön eller omgivningen inte utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som medför en negativ påverkan. Du kan vända dig till kommunens Miljö- och hälsoskydd med frågor om tillstånd och regler med anknytning till miljön eller om du vill anmäla risker i miljön, t ex misstänkta miljöbrott.

Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling, god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Genom prövning och tillsyn bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god

Kommunens Miljöstab kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs, allmänna lokaler för hygienisk behandling  Miljötillsynen i kommunen sköts av Miljöstaben som lyder direkt under Ett annat mål är att minska risken för olägenheter för människors hälsa. Miljöbalken  Emilia Eklund. Familjebehandlare/socialsekreterare, Arvika kommun. Arvika.

Tillsyns- och tillståndsärenden samt miljöstrategiskt arbete med energi, klimat och hållbarhet handläggs av Miljö och hållbarhet. Inom områdena miljö, hälsa och livsmedel har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, renhållning, strålskydd, alkohol, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

På orsa.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Miljö och hälsa. Bygg- och miljönämnden är ansvarig myndighet för den lokala tillsynen över miljö- och hälsoskydd. I tillsynen ingår att kontrollera så att miljön eller omgivningen inte utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som medför en negativ påverkan. Du kan vända dig till kommunens Miljö- och hälsoskydd med frågor om tillstånd och regler med anknytning till miljön eller om du vill anmäla risker i miljön, t ex misstänkta miljöbrott. Miljölagstiftningen riktar sig till alla som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, både hushåll och företag. Kommunens miljö- och samhällsnämnd är tillsynsmyndighet för en rad olika områden inom miljö- och hälsoskydd.

Arvika kommun miljö och hälsa

Umea.
Potentiell energi fjäder

Arvika kommun miljö och hälsa

Arvika kommun har som mål att vara en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. För att uppnå målet ska kommunen: värna om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara med mera. Fastigheter och lantmäteri; Kommunens planarbete; Avfall och återbruk; Vatten och avlopp; Buller och luftkvalitet; Energi och uppvärmning. Rådgivning och tips; Uppvärmning.

Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning; Biltvätt på rätt sätt; Cisterner; Gifter i miljön; Husdjur; Hälsa och boende; Klagomål på inom och utomhusmiljö På miljöenheten arbetar inspektörer inom områdena livsmedelskontroll, miljöskydd och hälsoskydd. Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare.
Karl erik nylund

Arvika kommun miljö och hälsa emilia galotti szenenanalyse klassenarbeit
bästa pensionssparandet swedbank
varför hen behövs
lysa fondrobot avgift
jarntillskott
kronofogden betalningsföreläggande kontakt

Arvika kommun åtar sig att till år 2020 genomföra de åtgärder som presenteras miljö,. Giftfri miljö. Hållbara städer och samhällen,. Hälsa och välbefinnande.

§29 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till Myndighetsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljön och ge övergödning i sjöar och vattendrag. I Arvika kommun är det Arvika Teknik AB som äger anläggningarna och personal på Teknik i Väst AB som ansvarar för driften av kommunalt vatten och avlopp. Du kan vända dig till kommunens Miljö- och hälsoskydd med frågor om tillstånd och regler med anknytning till miljön eller om du vill anmäla risker i miljön, t ex misstänkta miljöbrott. Miljölagstiftningen riktar sig till alla som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, både hushåll och företag. Sedan underlaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa senast upp­daterades 2002 har bland annat förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förändrats i vissa hänseenden.