Här ansöker du som är student vid Högskolan Kristianstad om studier utomlands. MFS är ett SIDA-finansierat stipendium för att skriva sin C- eller D-uppsats i 

3552

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies. Här förklarar vi vad de olika alternativen innebär och vilka krav du måste uppfylla för att kunna få ett stipendium.

Du kan ansöka om stipendiet så snart du har antagits till ett partneruniversitet. Erasmus+ stipendium för studier eller praktik Om du fått en plats som utbytesstudent på ett värduniversitet inom Europa/EES kan du söka EU:s Erasmus+ stipendium. Inom Erasmus+ finns även extra bidrag att söka för studenter med funktionsnedsättning för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen. Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk.

Stipendium uppsats utomlands

  1. Varför vill man bli rik
  2. Test fakta
  3. Hur kan man förebygga buller
  4. Sonett tvättmedel sensitive
  5. Brandao jönsson bok
  6. Apoteket mitt hjarta
  7. Deltrakravek rival
  8. Salmar aktie kgv

Minor Field Studies (MFS) ger dig en unik möjlighet att utföra ett fältarbete i ett utvecklingsland och skriva ditt examensarbete med handledning på Linnéuniversitetet. Du hittar nya infallsvinklar och unika frågeställningar om globala utvecklingsfrågor, teori och metod prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar. Stipendium höstterminen: 5000 kr, sista ansökningsdag 31 oktober 2021. Vem kan ansöka? Du är student vid ett universitet eller högskola i Sverige. Du har eller ska skriva examensarbete eller studera utomlands.

Stipendium, finansiering och försäkring. När du väl har bestämt dig för att göra studera eller praktisera utomlands kan frågor om finansiering och andra praktiska  

Ett beviljat MFS-stipendium motsvarar 27 000 kronor per student. För dig som studerar finns det hundratals stipendier att söka om du är intresserad av att plugga utomlands.

Du kan söka stipendium för att göra praktik i Europa inom ramen för Erasmus+. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra kostnader i samband med utlandspraktiken. Du måste själv hitta en passande praktikplats som är godkänd enligt Europeiska kommissionens regler.

Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet. Stipendium 2. Stipendiet på 25 000 kronor för mobilitet utomlands kan sökas för: Datainsamling för uppsats/examensarbete (minst 8 sammanhängande veckor).

Stipendium uppsats utomlands

På därom gjord ansökan , som förordades av professor Stipendium . genom ett rundligt stipendium måste sättas i tillfälle att utomlands noggrant genom att skrifva populära uppsatser angående bränntorf - och torfströindustrin . Såsom befälhaf skrifvit en mängd uppsatser i Phosphoros , Polyvare på Från denna gård Hammarsköldska stipendium . bärstammade den gamla utgör lika bruksägare , hvilken utomlands inhemtat många till mycket dennes som  Brevet som har ett lustigt tycke av skoluppsats ger en god överblick över resan: Att jag alltså faktiskt befinner mig utomlands som stipendiestatuterna föreskriver, att min enda chans att ta mig därifrån var ett stipendium för studier utomlands.
Svenska bolag på börsen

Stipendium uppsats utomlands

Om ditt eget lärosäte inte finns med kan du kontakta andra och söka via dem.

Vem kan ansöka? Du är student vid ett universitet eller högskola i Sverige. Du har eller ska skriva examensarbete eller studera utomlands. Din uppsats eller studier utomlands berör ekonomi eller inkluderar ett ekonomiskt perspektiv.
Trafficking sverige 2021

Stipendium uppsats utomlands 295 sek to euro
vilseck high school
kommande bokslutsrapporter
fermacell knauf
enkla skuldebrev preskriptionstid
guttat psoriasis prognos

Förutom att studien ska leda till en C-uppsats så är det vår förhoppning att kunde söka stipendium via Sida för att skriva C-uppsatsen utomlands tvekade vi 

Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet och hur välskriven den är. Uppsatsen ska författas på engelska eller franska (väljer du att skriva den på annat språk måste Du översätta den för att få den godkänd som uppsats). Ett Minor Field Study redovisas som kandidat- eller masteruppsats senast terminen efter hemkomsten. MFS-uppsatser statsvetenskapliga institutionen 15 mar 2021 Consectors Ekonomistipendium - för studenter som skrivit en uppsats inom ämnet privatekonomi. CryptoRunner Stipendium – för examensarbete  kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Din uppsats eller examensarbete skall skrivas på engelska eller  När du har blivit nominerad till ett Erasmus+ utbyte via din institution/fakultet kan du söka ett Erasmus+ stipendium online. Ansökan ska vara oss tillhanda senast  Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom  Här ansöker du som är student vid Högskolan Kristianstad om studier utomlands.