genom queerteori skapa möjlighet att dekonstruera den lesbiska identiteten för att se vad den bygger på. Syfte & frågeställningar Syfte med denna uppsats är att undersöka fem unga personers identitetsformeringar och hur de konstruerar en lesbisk identitet utifrån rådande kulturella och sociala föreställningar om

3369

Uppsatsen fokuserar på hur queera personers ethos, yttrande och agens påverkas av att personen är queer. Genom närläsningar av litteratur och applicerandet av teorin på verkliga och hypotetiska situationer har undersökningen kommit fram till att människors agens begränsas av att deras positioner anses omöjliga eller osynliggörs utifrån normativa föreställningar.

Authors: Ulrika Hallbäck, Johanna Larsson och Matilda Lejon Keywords: Sex worker, prostitution, Thailand, feminism, empowerment, sexuality. Uppsatser om QUEERTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Integration och Queerteori | Essä Eleven granskar bland annat integrationspolitiken utifrån Queerteorin, hur andra länder hanterat sin integrationspolitik, samt skillnaden mellan assimilation och multikultur. Denna uppsats behandlar det relativt nya begreppet sexuellt självskadebeteende. I studien presenteras tidigare forskning som relaterar till bl.a.

Queerteori uppsats

  1. Storsta vattenkraftverk i sverige
  2. Kopa bocker billigt
  3. Räkna på italienska 1-20
  4. Avräkning utländsk skatt spärrbelopp
  5. Industrijobb sundsvall
  6. Mentor abi
  7. Storsta vattenkraftverk i sverige
  8. Fatshark transformer

C-uppsats. Normbrytande i. En midsommarnattsdröm. -en queerteoretisk analys Nyckelord: Puck, queer, heterosexuella matrisen, kvinna/mandikotomin, En. En queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg Uppsala university) Advanced level: Uppsats tutoring and assessing (1) 5 h 14  Du väljer ämne och upplägg på uppsatsen i samråd med din handledare du behöver för att skriva din C-uppsats inom någon del av litteraturvetenskapen. I uppsatsen undersöker Oscar, med hjälp av queerteori relationen Det Oscar gjorde i sin uppsats, och som han uppmanar fler att göra när de  B-uppsatser · C-uppsatser · D-uppsatser “Normbrytande i En midsommarnattsdröm – en queerteoretisk analys av karaktären Puck” av Hanna Håkanson.

denna uppsats är att undersöka hur väl utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga (Ullholm 2013), stämmer med den normbrytande och inkluderande sexual-rådgivning som RFSU förespråkar i sitt idéprogram. Fokus ligger på normer kring kön och sexual-

Föreläsning 5: Att generalisera Pär Nyman 4 september 2015 Bådeföreläsning4och5innehållerendelmatematik.PåStudentportalen finns därför några sidor med Queerteori inbegriper bl.a. en kritik av heteronormativiteten, dvs. synen på heterosexualitet som norm och homosexualitet som avvikelse.

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett transperspektiv förstå hur transpersoners kön och sexualitet förhålls till varandra utifrån kropp, tid och partners. Studiens material består av intervjuer med tre olika transpersoner om deras könsidentitet, sexuella läggning och transerfarenheter.

av A Järpvall · 2019 — Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och kvinnligt och jag antar även ett queerteoretiskt förhållningssätt där jag tittar på  Queer teori och tillämpning * Amft har som syfte i sin uppsats att förklara hur den svenska staten på 1900-talet, genom lagstiftning och andra åtgärder har  postmoderna queerteoretiska perspektiv. Det är inte lätt att veta hur man ska förhålla sig till den rådande diskussionen.

Queerteori uppsats

Uppsatsförfattaren får bemöta kritiken (4‐6 minuter).
Posten varubrev prislista

Queerteori uppsats

Vi utgår båda från perspektivet att kvinnor i dagens samhälle är underordnade män och att detta förhållande bör ändras. Vi är övertygade om föreställningen att världen är patriarkalt ordnad och motsätter oss den del av postmodernismen … queerteori som kan bidra till motverkandet av könsförtryck i den sociala praktiken. I Spiveys (2008) arbete är användandet av queerteori specifikt applicerat på familj och sociala diskurser, där queerteori får en betydelsefull roll för analys av könsroller och påtalas kunna användas för att bistå med god service i det sociala arbetet.

Uppsats, 7.5 ECTS; Description. Vid det här laget har du förmodligen börjat se ut över medielandskapet med en skarpare skärpa i blicken. Det är därmed dags att fördjupa dig ytterligare och det får du göra genom att exemelvis studera populärkulturella fenomen utifrån perspektiv som semiotik, queerteori och politisk ekonomi. med denna uppsats.
Arv sarkullbarn och gemensamma barn

Queerteori uppsats septon meaning
försäkringskassan kalmar öppettider
utdelningar 2021 volvo
olycka moheda sågverk
nytorps rör
talisman test długodystansowy

Men det går framåt iaf. Sitter och skriver teori nu, på något sätt halk ade vi in på queerteori, så jag sitter och läser queerfeministisk agenda av Tiina Rosenberg. =P Men jag måste nog faktiskt säga att hon har en hel del bra grejer att komma med och hennes bok har givit oss många sidor teori i vår uppsats. =P

Genusteori handlar hur genus konstrueras socialt. (Giddens 2003, s 112-125.) Queerteori är mer svårdefinierat, delvis på grund av att begreppets uppgift är att vara gränsöverskridande och röra om. ”Queerteori har under 1990-talet fokuserat spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasatt sexuella definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i synnerhet. Centralt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade. Queerteori Queerteori är ett paraplybegrepp av flera normkritiska perspektiv på samhället i allmänhet och sexualitet i synnerhet.13 Det finns, menar jag, ingen enskild queerteori som är den rätta.