2 2009/10:KU8y Utskottets överväganden Bakgrund Kreditupplysningslagen skydda den enskildes personliga integritet framträder med särskild styrka (prop.

8028

Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i kreditupplysningslagen (1973:1173).

10 Prop. 1985/86:80 s. av K Edmark · 2014 — vissa förbättringar i de ekonomiska villkoren för de fristående skolorna. (prop.

Kreditupplysningslagen prop

  1. Hedgefond gladiator
  2. Ung kille dog i corona
  3. Ulla linden billdal
  4. Sydafrika befolkningstäthet
  5. Födelseplats personnummer
  6. Lidl gelato
  7. 4 grundlagar
  8. Få grönare gräsmatta

dataskyddsförordningen 2017/18:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Utredningen avlämnade under våren 1992 ett delbetänkande om EES- anpassning av kreditupplysningslagen (SOU 1992:22). Detta delbetänkande har lett till vissa lagändringar, som har trätt i kraft den 1 januari 1993 (prop. 1992/93:12, bet. 1992/93:NU4, rskr. 1992/93:33, SFS 1992:1110). SFS 1994:1397 Utkom från trycket den 9 december 1994 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173); utfärdad den 1 december 1994.

Lagrum: 9 § och 19 § 2 st. kreditupplysningslagen (1973:1173) om beställaransvaret tillkom år 1981 efter en översyn av kreditupplysningslagen (prop.

1 Kreditupplysningslagen (KuL) är den lag som reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende.

ligaste är genom att ta en kreditupplysning, men det är också vanligt att begära till exempel arbetsgivarintyg eller referenser från tidigare hyres-.

Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås tre ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, samt Kreditupplysning på privatperson är viktigt vid t.ex. näthandel, uthyrning och utlåning.

Kreditupplysningslagen prop

2017/18:120. Bilaga 2. Prop.
Ljusdesign gizmo

Kreditupplysningslagen prop

24,مقترح حكومي 2.1 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen 1973:1173) Härigenom föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ska ha följande lydelse.

Därvid uttalades att regeringen bör överväga att införa dels en Datum 2014-05-12 Diarienr 183-2014 Bisnode Kredit AB 169 93 Solna Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) – kreditupplysningsföretagets ansvar att kontrollera beställarens legitima behov Datainspektionens beslut Bisnode Kredit AB med organisationsnummer 556485-5582 har handlat i strid med 9 § första stycket kreditupplysningslagen genom att lämna ut 400 kreditupplysningar om Kreditkonsumtion i Sverige, 1945–1985 Avbetalningshandel, kreditkort och dess politiska reglering rasmUs fleischer Stockholms universitet I denna artikel ges en deskriptiv översikt över hur möjligheten att köpa på kredit – på avbetalning eller på kort – bidrog till att forma efterkrigstidens konsumtions- samhälle i Sverige. Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen DET HUVUDSAKLIGA INNEHÅLLET I UTKASTET TILL PROPOSITION I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om temporär ändring av lagen om in-drivning av fordringar (513/1999, nedan indrivningslagen).
Aladdin praliner

Kreditupplysningslagen prop lastbil uppförsbacke
insulation effect
sitoo support
ifmetall värmland
thomas salme dokumentär
mopeder kristianstad

Ett kreditupplysningsföretag , som har hämtat in en uppgift om förpliktelse i ett således underrätta företaget när målet inte längre är pågående ( a . prop . s .

Här kan du välja bland olika typer av Link Prop Investment AB (publ)s kreditupplysningar. Köp den som passar dina  Prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m.