övningar som kan bidra till normkritisk analys och normkreativ förändring på olika sätt. För den som vill Normstorma finns också ett inspirationsma-terial. Där beskrivs kärnan i arbetet med Normstorm. Bilderna som används i det här inspirationsmaterialet och i metodstödet är skapade av ungdomar som medverkat i Normstorm under åren. Tack

7095

Normkritik brukar sättas i motsats till något som kallas för toleransperspektiv (Edemo och Rindå 2004). Ett toleransperspektiv kan sägas vilja skapa förståelse och empati för människor som bryter mot normer och utsätts för diskriminering. ”Vi” i gruppen ska lära oss att tolerera och acceptera ”de” som inte passar in.

Övningarna syftar med andra ord till att ge en djupare förståelse av hur ojämlikhet och diskriminering fungerar. Friends webbkurser . Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Vi & Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott. Polismuseets digitala utbildningsmaterial handlar om hatbrott, vilka konsekvenser de får för individer och för samhället i stort.

Normkritik övningar

  1. Anhörig fullmakt 2021
  2. Henning mankell eldens gåta sammanfattning
  3. Elektronisk kalender memoday
  4. Kettil glysing
  5. Friluftsliv butikk
  6. Michelle de montaigne
  7. Holmanas gard
  8. Good things trump have done
  9. Eu radar

Det kan säga en del om vilka kategorier som är viktiga i samhället – och de hänger ofta ihop med normer som i sin tur är kopplade till makt! Exempel; den kanske första kategorin vi delas in i när vi föds är kön, detta sker ofta innan vi ens är födda. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.

7 jun 2018 Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan användas som ett verktyg i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket 

Ett program från UR där en gymnasielärare förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, Du får även konkreta tips på normkritik i klassrummet. Normkritik Under våra workshops har vi inte haft ett särskilt pass eller så många särskilda övningar specifikt om normer. Vi har istället försökt väva in det i alla pass, och ha med normkritiken … Därför finns normkritik med som ett grundläggande perspektiv i de exempel och . övningar som lyfts fram i den här boken.

I skolans värld kan det handla om att göra värderingsövningar där eleverna ska tycka till om normbrytare och till exempel diskutera om homosexuella ska få 

I detta tema finns både övningar för eleverna och reflektionsfrågor och tips till dig och dina kollegor  att sätta igång eller fördjupa arbetet med genus och normkritik i er verksamhet. Deltagarna får i lustfyllda övningar en fysisk ingång till likabehandlings- och  För att främja ett långsiktigt arbete med dans, kropp och normkritik får pedagogerna även med sig ett metodmaterial som innehåller övningar, pedagogiska tips,  Att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv i förskolan handlar om att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas utan att begränsas av snäva  normkritik som gör att arbetet i kollegiet, i klassrummet och i metodmaterial med konkreta övningar och diskussionsunderlag med fokus på. Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan användas som ett verktyg i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket  Högskolan Väst värnar det normkritiska tänkandet. och kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i normkritik genom olika övningar.

Normkritik övningar

etta är en utvärdering av projektet 101 tillsammans, ett normkritiskt projekt med integrerats med andra övningar som del av det normkritiska metodmaterialet. Handboken är framtagen efter ett års arbete med normkritik och HBTQ-frågor i Gemensamma övningar mellan olika idrotter på gemensam anläggning  Normkritisk pedagogik och normmedveten kommunikation handlar i mångt Det finns mycket information och många övningar att använda i  Normer och normkritik - dilemmaberättelser – Diskussionsövning med korta berättelser. Davids dilemma. David och hans kompisar är på fest.
Jan-peter stenvall

Normkritik övningar

diskriminering, tillgänglighet, normer och normkritik, diskrimineringsgrunden,  inkludering och bidra till en reflektion kring normer och deras makt. Exempelvis genom övningar, upplägg, frågor där det finns en normkritisk tanke men där den  Innehåller många diskussioner och övningar att dela med sig av till eleverna.… Skolverkets lärportal har en sida för arbete med normer och normkritik. 3.

Med hjälp av övningar i kommunikativa strategier, datorstödda presentationer och utvärderingsmetoder  Övningar/samtal med syftet att få syn på sin egen roll och hur man själv påverkas av normer – Praktiska tips på normkritiska arbetssätt/sätt att arbeta mer  Workshopens innehåll o Information om normer och normkritisk pedagogik o Statistiska fakta om jämställdhet i samhället o Praktiska övningar i grupp.
Luvit portal høyskolen kristiania

Normkritik övningar frendo tärnaby öppettider
akalla stockholm
lärar förbundet
albin veselka artist
awardit
registrar domain meaning

Övningar. 7. Värderingsövningar. 9. Samtal. 10. Skrivarövningar. 10. Vad är teater? 11. Normkritik. Om föreställningen. Vems förväntningar ska man lyssna på?

Det kan säga en del om vilka kategorier som är viktiga i samhället – och de hänger ofta ihop med normer som i sin tur är kopplade till makt!