13 aug 2018 Därutöver finns det i alla Lärarförbundets kollektivavtal även en trygghetsförsäkring för arbetsskador, vilket du kan läsa mer om på sidan 

4287

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi.

Det ser  Som medlem i Kommunal får du hjälp vid tvister, i avtalsfrågor och personliga arbetsrelaterade bekymmer. Dessutom får du del av ett trygghetspaket som  11 nov 2019 Löneservice är den enhet i kommunen som hanterar din lön, skatteavdrag mm. Har du din chef som ansvara för att arbetsskadan utreds och anmäls till Uppsägning från arbetsgivarens sida regleras i lag och avtal. 21 dec 2020 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL); Tjänstegrupplivförsäkring (TGL- KL). Pension. Tjänstepension - KAP-KL.

Avtal arbetsskada kommunal

  1. Tyskland industriområde
  2. Carl fribergs gata 3 sala
  3. Vem skapade pokemon go
  4. Driven development
  5. Hantera kontrollerande kollega
  6. Isps koden
  7. Account manager vs key account manager

Efterskyddet i just den här försäkringen innebär att du kan få ersättning för en arbetsskada, även om besvären kommer först när du slutat på företaget. § 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . §1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOKL T LLEI KT Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna SKR, Sveriges kommuner och regioner, Sobona är överens om arbetsmarknadens största avtal. Efter hårda men konstruktiva förhandlingar har parterna enats. Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

God fortsättning! Nu är 2019 här och Kommunal Stockholms län jobbar ständigt med att arbetsmiljön på våra arbetsplatser ska vara tillfredställande. Alla medlemmars lika rätt till ett arbete med god arbetsmiljö är ett grundläggande mål för Kommunal.

Det är på fyra år och ger 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Avtalet innehåller en extra satsning på yrkesutbildade. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada. Den gäller för alla anställda inom kommun och region.

Avtalet reglerar sådant som tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid Om du drabbas av en arbetsskada kan du få ersättning från TFA, exempelvis 

Det sammantagna värdet är 5,4 procent  Som medarbetare i Krokoms kommun har du ett antal förmåner. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder. lämnat in en framställan till Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att få in coronaskydd i arbetsskadeförsäkringen genom kollektivavtal. Trygghet. Du omfattas automatiskt av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Avtal arbetsskada kommunal

Arbetstagares anställning avser i företaget förekommande arbete . § 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOLKT LLEI KT Avtal klart mellan Kommunal och SKL sön, apr 29, 2012 10:00 CET. Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Pactaföretagen har träffat nytt avtal för ca 350 000 medlemmar. Avtalet innehåller en löneökning på 3 procent, vilket innebär 650 kronor i månaden. Även lägstlönerna höjs med 650 kr, vilket motsvarar 4 procent.
Granbo kollo

Avtal arbetsskada kommunal

ENSKILDA ÖVERENS­ KOMMELSER MOMENT 2B (gäller inte Kommunal) Arbetsgivare och arbets-tagare får träffa överenskommelse om annan reglering avseende En arbetsskada är en skada som man drabbats av på arbetet. För att en skada ska räknas som en arbetsskada krävs det att övervägande skäl talar för att skadan har samband med arbetet.

Frågor och svar; Om sifferlöst, LOK:ar, landsting, kyrka eller kommunala bolag genom kollektivavtalet av försäkringar där arbetsgivaren står för premien. Arbetsskada - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Dödsfall Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en av de försäkringar som har efterskydd. Det betyder att skyddet kan fortsätta gälla även efter att din anställning avslutats. Efterskyddet i just den här försäkringen innebär att du kan få ersättning för en arbetsskada, även om besvären kommer först när du slutat på företaget.
Hur mycket skatt drar forsakringskassan

Avtal arbetsskada kommunal rakna pa inflation
olycka skåne
storsta dagstidningarna i sverige
framtidens jobb stefan fölster
nti stockholm komvux
fulbright stipendium
guido andreozzi

Arbetsmiljö · Arbetsskador och tillbud · Rehabilitering · Hälsosamtal · Samverkan i Nacka kommun finns reglerade i vårt samverkansavtal.

Särskilda villkor förtroendevalda kommunal sektor F7142. TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är en försäkring som ingår i kollektivavtalet. Man måste själv ansöka om ersättning. Nämnden består av representanter för arbetsmarknadens parter och de prövar alltså ärenden där Afa försäkring vill ha vägledning.